Szeretettel várjuk a szülőket és gyermekeiket a 2023/2024-es nevelési évre történő beiratkozásra a Bánhidai Szent Erzsébet Óvodába.
Mivel intézményünk nem körzetet ellátó óvoda, így Tatabányáról és vonzáskörzetéből is várjuk a jelentkezőket.


Beiratkozás ideje:
2023. április 24. (hétfő) 8.00 – 18.00 óráig
2023. április 25. (kedd) 8.00 – 18.00 óráig

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

• Be kell íratni minden gyermeket, aki 2023. augusztus 31-ig betölti harmadik életévét, mivel a nevelési év kezdő napjától (2023. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
• Be lehet íratni azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
• a gyermek egészségügyi kiskönyve.

Kérjük, a beíratásra gyermeküket is hozzák magukkal, hogy ismerkedhessen óvodánkkal.
A gyermek felvételéről az óvodavezetés dönt, melyről 2023. május 15-ig értesítjük a szülőket. Az értesítés tartalmazza a döntés indoklását, illetve a
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

a Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda vezetősége