ÓVODAI BEÍRATÁS

Szeretettel várjuk a szülőket és gyermekeiket a 2022/2023-as nevelési évre történő beiratkozásra a Bánhidai Szent Erzsébet Óvodába.

Mivel intézményünk nem körzetet ellátó óvoda, így Tatabányáról és vonzáskörzetéből is várjuk a jelentkezőket.

Beiratkozás ideje:

  • 2022. április 20. (szerda)           8.00 – 18.00 óráig
  • 2022. április 21. (csütörtök)      12.00 – 18.00 óráig
  • 2022. április 22. (péntek)          8.00 – 12.00 óráig

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

  • Be kell íratni minden gyermeket, aki 2022. augusztus 31-ig betölti harmadik életévét, mivel a nevelési év kezdő napjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
  • Be lehet íratni azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
  • a gyermek egészségügyi kiskönyve.

Kérjük, a beíratásra gyermeküket is hozzák magukkal, hogy ismerkedhessen óvodánkkal.

A gyermek felvételéről az óvodavezetés dönt, melyről 2022. május 15-ig értesítjük a szülőket. Az értesítés tartalmazza a döntés indoklását, illetve a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

 

a Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda vezetősége