Óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozás a 2018/2019-es nevelési évre

Szeretettel várjuk azokat a szülőket és gyermekeiket, akik a Bánhidai Szent Erzsébet Óvodába szeretnének beiratkozni.

 Beiratkozás ideje:

2018. április 23. (hétfő) 8.00 – 18.00 óráig

2018. április 24. (kedd) 12.00 – 18.00 óráig

2018. április 25. (szerda) 8.00 – 16.00 óráig.

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

- Be kell íratni minden gyermeket, aki 2018. augusztus 31-ig betölti harmadik életévét.

- Be lehet íratni azt a gyermeket, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve hogy minden, az érintett településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),

• a gyermek egészségügyi kiskönyve,

• a gyermek TAJ kártyája.

Kérjük, a beíratásra gyermeküket is hozzák magukkal, hogy ismerkedhessen óvodánkkal. A gyermek felvételéről az óvodavezetés dönt, melyről 2018. május 15-ig értesíti a szülőt.

« vissza

2010. © Minden jog fenttartva.